Cam Nazarlık AKS-021

 890

Döküm Cam Nazar Boncuğu 30 cm

Stokta yok

SKU: AKS-021 Category:

Açıklama

R=30 cm çapında cam nazar boncuğu.

Bu boyutta nazar boncuklarının imalatını yapmak çok kolay değildir. Özel renk rubinleri kullanılarak sıcak cam döküm tekniği ile yapılmıştır. orta kısımlarında kalınlık 3 cm, kenarında ise 1 cm civarındadır.

Sanatçımız Gamze Haberal tarafından tek bir adet olarak yapılmıştır.
Tamamen doğal camlar olduğundan renk kaybı ve renk atması olmaz.

Peki Nazar boncuğu nedir.

Tarihteki Türk topluluklarında Nazar boncuğuna munçuk, moncuk, monşak, monçak, monçok, muyınçak gibi isimler verilmiştir ve bu tabirlerin bazıları günümüzde de bazı ulusların dillerinde yer almaktadır. Sözcük olarak “Boncuk” demektir. Bunlar kişinin veya atın boynuna takılan değerli taş; arslan tırnağı, muska gibi şeylerdir.Attila Han’ın babasının adı da Muncuk’tur. Türk halk inancında Albıs(cadı) , Gökçe Munçuk (Mavi Boncuk)’tan çok korkar, ki Nazar Boncuğu kavramının kökeninde bu anlayış yatar.

Kotaz sözcüğü de yine Nazar boncuğu anlamında kullanılan başka bir kelimedir. Gözün dikkatini başka yöne çekmesi nedeniyle korunduğu mantığı öne sürülür. Çok kuvvetli nazarların kotazları (nazar boncuklarını) çatlattığı hatta parça parça ettiği anlatılır. Sözcük olarak “kutlu nesne” anlamına gelir. Köşgük ve çom tabirleri de aynı anlamda kullanılır ve nazarlık demektir.